Tam Quốc Ngoại Truyện (Phần II)

Khổng Minh

Lại nói đến Lữ Bố, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai chém hết, còn Bố và Liêu thì Tháo tiếc nhân tài nên có ý thu nhận. Tháo bèn bảo Tuân Húc kiểm tra xem Bố và Liêu có đáng được thu nhận ko hay chém nốt cho có bầu bạn.

Bố nghe xong mừng lắm bèn bảo Liêu: Trước giờ ta chỉ biết giết người để giành gái nào biết thi thố nó thế nào đâu, ngươi vào trước đi cố gắng thi tốt rồi ném phao cho ta.

Để đền đáp ơn tri ngộ của Bố, Liêu rất run nhưng vẫn vào thi… vào phòng thi đã thấy Tuân Húc, Tào Tháo và đao phủ với mã tấu sáng loáng đứng trong.

Tuân Húc nói: Ta chỉ hỏi 3 câu, nếu mi trả lời mà Tào Đại nhân ưng ý thì ngươi sẽ được đầu quân dưới trướng.

Liêu: Dạ…dạ….bẩm cụ cứ nói!

Húc: Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân thì ngươi làm gì?

Liêu: Tôi sẽ chém nó chết ngay!

Húc và Tháo gật gù…

Húc: Nếu ngươi gặp Hán đế thì sao?

Liêu: Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.

Húc: Nếu Tào đại nhân sai ngươi ra sa trường thì sao?

Liêu: Tôi sẽ nói “Vâng thưa ngài!”.

Tháo ưng lắm bèn truyền lệnh cởi trói và thu nhận Liêu.

Liêu mừng húm đi ra nhắc khéo cho Lữ Bố: “Ngài chỉ cần nhớ đáp án là 3 câu này

  • Tôi sẽ chém nó chết ngay!
  • Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.
  • Vâng thưa ngài!”

Bố lẩm bẩm học thuộc lòng rồi run rẩy bước vào.

Húc hỏi: Nếu ngươi gặp Hán đế thì ngươi làm gì?

Bố: Tôi sẽ chém chết nó ngay!

Tháo tái mặt. Húc bèn hỏi tiếp: Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân ngươi sẽ làm gì???

Bố: Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.

Đến lúc này thì Tháo ko nhịn được nữa bèn đập bàn và quát: Mày trêu ngươi tao đấy hả, thích chết ko thằng chó?

Bố: Vâng, thưa ngài

<kết cục không cần kể nữa phải không?>

Advertisements

Tam Quốc Ngoại Truyện (Phần I)

Tam Quốc Ch�

Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn không chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục… Tôn Quyền bèn mời Lưu Bị dự Hội nghị bàn đèn, không động võ nữa mà chuyển sang… động khẩu (đàm phán).

Tôn Quyền: Để tránh cho bá tánh sống trông cảnh lầm than, cuộc chiến giành Kinh Châu có lẽ chỉ nên 1 vs 1 giữa đệ và Lưu huynh thôi… Lưu huynh thấy sao?

Lưu Bị: Tôn đệ nghĩ được thế thì quá tốt, miễn là tránh được họa binh đao cho dân lành thì đốt nhà, cướp của, giết người làm gì anh cũng làm. Em thích chiến với anh cái gì..đua xe hay tá lả ???

Sau nửa ngày tỷ thí cầm, kỳ, thi, họa… Lưu và Tôn vẫn bất phân thắng bại….

Lưu Bị: Chúng ta đúng là 1 cặp đối thủ “Trời tru Đất diệt” (ý của Lưu Bị là trời sinh). Bây giờ thế này chúng ta thi lòng can đảm, nếu Tôn đệ làm được việc này thì ta xin dâng Kinh Châu bằng cả 2 tay 3 chân cho đệ!

Tôn Quyền: OK, huynh cứ ra đề!

Lưu Bị: Nếu trước mặt quần hùng 2 nước mà đệ dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua…

Tôn Quyền: Bò đệ còn dám ăn nữa là phân bò. – Nói xong, cúi xuống ăn sạch.

Tiếng vỗ tay rầm trời và hoan hô inh ỏi… Lưu Bị mặt tái xanh vì không ngờ Tôn Quyền dám chơi như vậy. Nhưng Tôn Quyền cũng đúng chất dân chơi vừa cười vừa nói.

– Cuộc chơi nào cũng thế, phải có quả đi quả lại mới toại lòng nhau, nếu Lưu huynh cũng dám ăn phân bò giống đệ thì đệ xin trả lại Kinh Châu và coi như từ nay nó là của huynh vĩnh viễn.

Lưu Bị: Chẳng lẽ huynh lại kém đệ… nói xong Lưu Bị cuống cuồng ăn hết sợ Tôn Quyền đổi ý…

Tiếng hoan hô lại vang lên chúc mừng từ nay 2 nước hòa hoãn, bá tánh thái bình…

Tôn Quyền: Lưu huynh đúng là bậc anh hùng, để người nhân nghĩa như huynh làm chủ Kinh Châu đệ cũng an lòng… mà sao mặt huynh buồn vậy?

Lưu Bị bèn đến gần Tôn Quyền nói nhỏ: Chú Tôn Quyền nè, thế hóa ra anh em mình ăn c*t không công a`???

Tôn Quyền: